Beseda KVC - Josef Čapek

17.04.2018 08:16

V pondělí 19. 3. 2018 navštívily obě čtvrté třídy besedu o Josefu Čapkovi, která se konala pod záštitou místního KVC a uspořádala ji p. Bitnarová. Žáci si nejprve vyslechli stručné informace ze života pana Čapka, byly jim představeny panely, na kterých byla zpracována jednotlivá období jeho života. Po samotné prohlídce měli žáci vyplnit pracovní list, jehož odpovědi nalezli na instalovaných panelech.