Čtenářská dílna

23.11.2015 20:40

Další projekt, který ve druhých třídách probíhá, je „Výzva 57“. Žáci rozvíjejí techniku samostatného čtení s porozuměním. Mají založené čtenářské desky, do kterých si vkládají vyplněné pracovní listy o knihách, které společně s ostatními, ale i samostatně přečetli. Nejprve si žáci vytvořili pravidla čtenářské dílny, kterými se všichni při tichém samostatném čtení řídí. V rámci projektu byli zakoupeny dvě knihy: Malované čtení od Jiřího Havla a Dědečku, vyprávěj od Ladislava Špačka. Každá kniha je jiného typu, na každé z nich se žáci naučí nějaké jiné metodě čtení.

Všem druháčkům patří velká pochvala za chuť do práce a zvládání nových situací při výuce.