Dopravní výchova - 2. 10. 2017

14.10.2017 22:47

V rámci preventivního programu navštívili žáci 4.B SPoŠ v Jičíně, kde absolvovali 1. lekci dopravní výchovy. Nejprve začala výuka pravidel silničního provozu v učebně. Další částí byla jízda na kole na dopravním hřišti. Děti byly nadšené, aktivní, pravidla dodržovaly a celé dopoledne si užily. Další část dopravní výchovy, při které budou děti skládat závěrečné zkoušky, se uskuteční ve druhém pololetí.