Projekt MAP - Škola mých snů

17.04.2018 08:13

Škola mých snů

Žáci 3. a 4.B třídy ze ZŠ a MŠ Kopidlno se zapojili do projektu MAP Jičín "Škola mých snů".

Třeťáci se rozhodli spojit učení a hraní. Do projektu vytvořili sadu didaktických her s názvem „Hraji, hraješ, hrajeme“. Nejprve popřemýšleli, jaké učivo by se ve hrách dalo procvičovat. Rozhodnutí bylo jasné, například vyjmenovaná slova, párové souhlásky, slovní druhy, sčítání a odčítání, násobení a dělení, pojmy z prvouky i hudební výchovy. Tvorbu her realizovali ve skupinách. Využili různých druhů papíru a kartonu. Nezalekli se ani jednodušší práce se dřevem. Velmi je zaujalo laminování, díky němuž budou moci využívat hry i v dalších ročnících.  

Čtvrťáci vytvořili podle pravidel projektu dvě práce: "Rozvrh hodin upravený podle požadavků žáků třídy 4.B" a prostorový 3D model nazvaný "Relaxační zóny v ZŠ Kopidlno". Děti vytvořily návrh pro výstavbu kinosálu, bazénu, spojovacího koridoru s automaty a lavičkami, stolky a židličkami mezi budovami hlavní, pavilonu a sportovní halou a návrh úpravy a modernizace prostoru sportovní haly.

Žáci tvořili své práce od listopadu do konce ledna pod vedením svých třídních učitelek.

Přístupnost výstavy „Škola mých snů“ pro školy a veřejnost byla od 9. 2. do 25. 2. 2018 v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (ve výstavních prostorech jičínské galerie). Projektu a následné výstavy se zúčastnilo 17 základních a mateřských škol regionu Jičín.