Sběr víček z PET lahví

05.06.2016 21:05 V průběhu celého školního roku děti z druhého ročníku sbíraly a nosily do školy víčka z PET lahví, aby napomohly dobré věci. Paní učitelka víčka odvážela do ZŠ a MŠ Jičíněves, odkud si je brala maminka postiženého chlapce, který MŠ v Jičíněvsi navštěvuje. Chlapec se jmenuje František Jančura, je mu 5 let a trpí oboustrannou dětskou mozkovou obrnou. Peníze získané sběrem víček budou použity na  operaci nožiček a následnou rehabilitaci. Děti z druhého ročníku nasbíraly v tomto školním roce bezmála 30 kg plastových víček.