Výchovný koncert - Radim Zenkl

17.04.2018 08:17

Děti ze 4.A a 4.B se dne 6. 4. při 4. projektovém dni seznámily s možnostmi mediálních sdělení, posuzovaly důvěryhodnost jednotlivých zdrojů informací, potřebu a roli médií v každodenním životě. Zúčastnily se výchovného koncertu Radima Zenkla – Hudba šesti kontinentů, kde naslouchaly výkladu, reagovaly na pokyny, zapojovaly se do diskuze. Při hudebních ukázkách dodržovaly pravidla slušného chování při koncertě. V závěru projektového dne děti vytvořily plakát jako reklamní upoutávku na koncert Radima Zenkla dle informací, které získaly.