Výlet do Prahy

17.04.2018 08:18

Výlet do Prahy pro 2., 4.A a 4.B třídu se uskutečnil za krásného jarního počasí ve čtvrtek 5. 4. 2018. Prohlídku Prahy s průvodcem zahájily třídy na nádvoří Pražského hradu. Dále si prohlédly Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, prošly Zlatou uličku k věži Daliborka. Poté Nerudovou ulicí došly ke Karlovu mostu a dále po nábřeží k Národnímu divadlu.  Tam jim bylo umožněno prohlédnout si celé divadlo od základního kamene až po střešní terasu. Během celého výletu jim průvodce vyprávěl doplňující informace zajímavě, poutavě a úměrně jejich věku. I přes velké fyzické vyčerpání se děti vrátily domů spokojené, s dobrou náladou a novými poznatky.