4.projektový den 31.5. 2016

05.06.2016 21:00

Ve druhých třídách proběhl čtvrtý projektový den zaměřený na lidské vlastnosti a vztahy. Děti se seznámily s novými pojmy, určovaly charaktery a zamýšlely se nad sebou a svými spolužáky, nad jejich dobrými vlastnostmi. Při skupinové práci se jim toto těžké téma zpracovávalo dobře, zábavnou formou děti splnily i jinak obtížné úkoly. Výstupem jejich práce jsou plakáty s vlastnostmi. Celý projektový den ubíhal rychle, žáci pilně pracovali, všichni se zapojili a s těžkým tématem si lehce poradili