Novinky

SEMIRAMIS - 22.5.2018

22.05.2018 10:04
Druhá, pro letošní školní rok poslední, lekce Semiramis na téma „Já mezi ostatními“ se ve 4.B uskutečnila 22. 5. 2018. Děti si zopakovaly pravidla z minulé lekce, která platí stále, vytvořily si jmenovky a pak již pracovaly samostatně, ve skupinkách, společně, povídaly si o svých zájmech, o...

Kyberšikana - 21.5.2018

22.05.2018 10:03
V pondělí 21. 5. 2018 přivítali žáci 4.A a 4.B mezi sebou pana Brendla z Policie ČR, který přijel děti seznámit s problémem zvaným kyberšikana. Vysvětlil dětem, co termín kyberšikana znamená, jaká jsou specifika, jak se může projevovat, jaké problémy přináší. Děti viděly dva krátké...

Bajky pana Ezopa

08.05.2018 21:49
Ve středu 2. 5. k nám opět zavítali herci z Divadélka pro školy, tentokrát s představením „Bajky pana Ezopa“. Jednotlivé bajky na sebe navazovaly, byly vtipně ztvárněné, nechyběly písničky v doprovodu kytary. Děti byly upozorňovány na poučení, která z bajek...

Výlet do Prahy

17.04.2018 08:18
Výlet do Prahy pro 2., 4.A a 4.B třídu se uskutečnil za krásného jarního počasí ve čtvrtek 5. 4. 2018. Prohlídku Prahy s průvodcem zahájily třídy na nádvoří Pražského hradu. Dále si prohlédly Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, prošly Zlatou uličku k věži Daliborka. Poté Nerudovou ulicí...

Výchovný koncert - Radim Zenkl

17.04.2018 08:17
Děti ze 4.A a 4.B se dne 6. 4. při 4. projektovém dni seznámily s možnostmi mediálních sdělení, posuzovaly důvěryhodnost jednotlivých zdrojů informací, potřebu a roli médií v každodenním životě. Zúčastnily se výchovného koncertu Radima Zenkla – Hudba šesti kontinentů, kde naslouchaly...

Matematický klokan

17.04.2018 08:16
Dne 16. 3. 2018 se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili celostátní soutěže Matematický Klokan ve čtyřech kategoriích. V kategorii nejmladších žáků (Cvrček) se nejúspěšnějšími řešiteli stali Patrik Švorc (3. třída), Matěj Häuzsler (3. třída), Natálie Nagyová (3. třída) a Milan Volek (3....

Beseda KVC - Josef Čapek

17.04.2018 08:16
V pondělí 19. 3. 2018 navštívily obě čtvrté třídy besedu o Josefu Čapkovi, která se konala pod záštitou místního KVC a uspořádala ji p. Bitnarová. Žáci si nejprve vyslechli stručné informace ze života pana Čapka, byly jim představeny panely, na kterých byla zpracována jednotlivá období jeho...

Výstava Jičín - Škola mých snů

17.04.2018 08:15
Výstavu „Škola mých snů“ navštívili žáci 4.B třídy v jičínské galerii 20. 2. 2018. Prohlédli si vystavené výtvory žáků jiných škol, našli i své výrobky a společně diskutovali, který nápad by se jim v jejich škole ještě líbil. Ve škole byly žákům rozdány kódy pro internetové hlasování o...

Výstava KVC - Přemysl Pitter

17.04.2018 08:14
Výstavu Přemysl Pitter uspořádanou v KVC v Kopidlně shlédli žáci tříd 4.A a 4.B dne 19. 2. Paní knihovnice si v úvodu připravila krátké vyprávění o životě Přemysla Pittera. Pro lepší pochopení doby, ve které žil, přečetla paní knihovnice dětem příběh z knihy pro děti.  Na...

Projekt MAP - Škola mých snů

17.04.2018 08:13
Škola mých snů Žáci 3. a 4.B třídy ze ZŠ a MŠ Kopidlno se zapojili do projektu MAP Jičín "Škola mých snů". Třeťáci se rozhodli spojit učení a hraní. Do projektu vytvořili sadu didaktických her s názvem „Hraji, hraješ, hrajeme“. Nejprve popřemýšleli, jaké učivo by se ve hrách dalo procvičovat....
1 | 2 | 3 >>