Ukázka dravců - 7. 9. 2017

Akce BESIP - 8. 9. 2017

JMP - 14. 9. 2017

1. Projektový den - 20. 9. 2017

Dopravní výchova - 2. 10. 2017

Cvičná evakuace - 6. 10. 2017

Tonda Obal - 8. 11. 2017

Výlet do Bozkovských jeskyní - 14. 11. 2017

Běh 17. listopadu - 15. 11. 2017

Výstava J. J. Ryba - 30.11.2017

Vyhodnocení VV soutěže Marie Terezie - 20.11.2017

Adventní svíčky - 30.11.2017

Mikulášská nadílka - 6.12.2017

Třídní nadílka - 21.12.2017

Plavecký výcvik

Sněhové hrátky - 17.1.2018